Rzadkie pierwiastki, które mogą zrewolucjonizować świat energetyki.

Istnieje grupa 50 pierwiastków, które są w stanie całkowicie zrewolucjonizować świat energetyki. Energia jaka jest z nich wytwarzana pozwala na tworzenie małych i bardzo wydajnych elementów. Obecnie tworzy się między innymi z nich najmniejsze chipy komputerowe czy turbiny wiatrowe.

Wyobraźmy sobie, że całkowicie rezygnujemy z paliw. Dosłownie, nie są one nam zupełnie potrzebne. Wyobraźmy sobie upadające olbrzymie koncerny, wielkie firmy i państwa, których głównym źródłem PKB jest eksport ropy naftowej. Nagle znika całkowicie problem z Państwem Islamskim! Brzmi niewiarygodnie, prawda?

W grupie tych pierwiastków znajduje się między innymi kobalt, gal, ind. Cały problem związany z realizacją „planu naprawienia świata” polega na ilości i szybkości wydobywania tych materiałów. Według Departamentu Energii stajemy w obliczu bardzo niepokojących zmian. Niebawem może dojść do sytuacji, w której postęp technologiczny przewyższy możliwą ilość pozyskiwania tych pierwiastków, ponieważ obecnie co roku na całym świecie produkuje się ich tylko około kilku tysięcy ton. To liczba stanowczo za mała w stosunku do ogólnego zapotrzebowania. Aby zobrazować wartość tych pierwiastków na rynku najlepiej jest przytoczyć dane. Wartość złota w ciągu ostatniej dekady zmalała o 40%, wartość rzadkich pierwiastków stale rośnie i można ją wyceniać w liczbach przynajmniej sześciocyfrowych. Dlatego większość transakcji odbywa się po cichu. Opinia publiczna o nich po prostu nie ma nawet pojęcia.

W jaki sposób się je pozyskuje?

Najczęściej pozyskiwane są one dodatkowo przy wykopach miedzi. Niestety ich rozmieszczenie jest trudne do zlokalizowania, dlatego nawet firmy wydobywcze powoli rezygnują z zaangażowania w ten rodzaj surowca, ponieważ ich podaż nie jest jeszcze stabilna. Wymagają one natomiast bardzo dobrej i drogiej technologii.

Kto produkuje największą ilość tych rzadkich metali?

Odpowiedzi szukać należy w Azji. Chiny są największym producentem, państwowe koncerny posiadają wręcz większość rynku ogólnoświatowego. Bardzo rzadko się o tym wspomina w odniesieniu do ogólnej wartości PKB tego kraju. Chyba, że wspomni się rok 2010 kiedy to, konflikt gospodarczy między Chinami a Japonią był zaostrzony. W tym okresie państwo środka zmniejszył dostawy pierwiastków, a Japonii groził całkowitym odcięciem dostaw.

Dlaczego Unia Europejska nie angażuje się w ten sektor gospodarki?

Wydobywanie tych pierwiastków przy obecnie znanej technologii łączy się z bardzo dużym zanieczyszczeniem środowiska. Dlatego w końcu zeszłego roku trwały rozmowy na temat dużych inwestycji, które w przyszłości mają pozwolić na skuteczniejsze wydobywanie rzadkich metali.

Źródło: Kod Władzy

Comments

Comments