Austriackie problemy z edukacją dzieci imigrantów

W otwartym liście do Parlamentu Austriackiego rodzice, nauczyciele oraz uczniowie piszą o fatalnej sytuacji w austriackim szkolnictwie. Która jest spowodowana przez napływ imigrantów i ich brak integracji. W odezwie możemy przeczytać: „Austriackie szkolnictwo jest skonfrontowane z ciężarem integracji imigrantów jaki jest niespotykany na skalę państw w OECD. Powodem tego jest to, że Austria od lat jest jednym z głównych kierunków imigracji w Europie, za to poważna polityka integracyjna w sprawie imigrantów została podjęta o dekady za późno.”

Następujące punkty mają udokumentować zawodną politykę w austriackich szkołach dotyczącej imigrantów.  Odsetek piętnastolatków, którzy z pochodzenia są imigrantami wzrósł o 50% w ostatniej dekadzie. Co drugi piętnastolatek, który z pochodzenia jest imigrantem przybył do Austrii dopiero w wieku szkolnym.  Odsetek uczniów którzy nie używają niemieckiego jako języka codziennego wzrasta z roku na rok.  Na dzień dzisiejszy co czwarty uczeń nie mówi po niemiecku poza szkołą.  W Austrii przeciętny dziesięciolatek pochodzenia imigranckiego ma zaległości w czytaniu, ze zrozumieniem o prawie dwa lata w porównaniu do swoich rówieśników.  Prawie co drugi dziesięciolatek który ma imigranckie pochodzenie nie osiąga standardów nauczania w Matematyce.  Odsetek bezrobotnych 20 – 29 latków, którzy imigrowali do Austrii jest prawie dwa razy większy niż u młodych ludzi którzy urodzili się w Austrii. Rodzi to obawy, że nie korzystne trendy w austriackim społeczeństwie, będą miały tendencję do pogłębiania.

Sebastian Popławski

Comments

Comments