Endecy wybitni ludzie. Roman Rybarski

Endecy wzbogacili świat o jednych z najlepszych Polaków. Humanistów, myślicieli, naukowców i co najważniejsze wielkich patriotów, bez tych ludzi bylibyśmy pozbawieni pewnej cząstki polskości. Mógłbym długo wymieniać wielkich endeków, lecz chciałbym się skupić na tej części naukowej a dokładniej, profesorem ekonomicznej szkoły krakowskiej czyli Romanie Rybarskim. Stworzył on program gospodarczy Stronnictwa Narodowego, jak również był nauczycielem Romana Dmowskiego z dziedziny ekonomii. Niedawno minęła rocznica śmierci tego wybitnego ekonomisty.  Dokładnie 6 marca 1942 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym znajdującym się w Oświęcimiu.

Wolnorynkowiec i wielki patriota, napisał wiele książek, uwielbiał pisywać o historii gospodarczej, lecz nie zaniedbywał książek, w których dawał mnóstwo porad co zrobić, aby Polska zaczęła wstawać z kolan po 123 latach zaborów. Prace jego możemy nazwać ponadczasowymi, gdyż i dziś możemy, a nawet powinniśmy, czerpać z nich inspiracje do reform gospodarczych. Jednym z takich zagadnień, które poruszał Rybarski to zagraniczny kapitał w Polsce i problem jaki stwarza, a co najważniejsze pokazał co zrobić, aby się go pozbyć. Pozwolę sobie przytoczyć jeden z jego cytatów: „Ale najlepszą drogą wyzwolenia się od obcego kapitału jest sprzyjać powstawaniu kapitałów rodzimych”. Droga do tego jak widać jest prosta lecz najważniejsze są działania rządu, który poprzez zmniejszanie podatków ułatwiałby funkcjonowanie polskim przedsiębiorcom.

Jak jednak wiemy od 70 lat nie mieliśmy tak naprawdę sprzyjającej Polsce władzy. Polacy powinni zachowywać się jak podczas zaborów. A jak nasi rodacy zachowywali się w Wielkopolsce, aby zachować polskość? Jednoczyli się i wspierali rodzime biznesy, co za tym idzie, kupowali u Polskich kupców, buty do naprawy oddawali do rodzimych rzemieślników. Dzięki takim zachowaniom było możliwe zwycięskie powstanie narodowe, to dzięki silnej świadomości narodowej Polaków, którzy poza przelewaniem krwi potrafili zbudować silne podstawy gospodarcze do przyszłej walki. A czy dzisiaj również możemy zbudować silną gospodarkę narodową? Myślę, że tak. Powinniśmy tylko robić to co nasi przodkowie, czyli kupować polskie produkty, robione przez polskich producentów, powinniśmy się integrować i tam budować silną tożsamość narodową, jaką straciliśmy po drugiej wojnie światowej.

Puentą do tego felietonu niech będzie to, że tylko razem możemy zbudować Wielką Polskę, silną gospodarkę i tożsamość narodową. Tylko razem! Ani rząd, ani obce kapitały nam w tym  nie przeszkodzą! Pokazali nam to nasi przodkowie, wystarczy wziąć z nich przykład.

Patryk Frydrych

Comments

Comments