Głosowanie poza miejscem zamieszkania i korespondencyjne

 

W poniższym artykule znajdziecie wszystkie informacje na temat głosowania poza miejscem zamieszkania wszystko co powinniście wiedzieć jest przedstawione na czytelnych info grafikach dodatkowo poniżej grafik znajdziecie w formie tekstu te same informacje .

Osoby przebywające za granicą mogą zarejestrować chęć głosowania przez  portal internetowy https://ewybory.msz.gov.pl/, mogą rejestrować się polscy obywatele, którzy w wyborach parlamentarnych 25 października chcą oddać swój głos za granicą. Wyborcy ci będą głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu z Warszawy. Mogą oni wybrać tam opcję wysłania pakietu do głosowania korespondencyjnego lecz czas na zgłoszenie jest tylko do 7 października więc spieszcie się, po tym czasie zostaje jedynie głosowanie w specjalnym obwodzie głosowania utworzonym w konsulatach i innych miejscach skupiających Polonię. Wypełnienie wniosku to tylko kilka minut  nic to nie kosztuje(pakiety są za darmo wysyłane na podany adres) a można tak wiele zrobić dla Polski. osoby chcące głosować na terenie kraju mają czas do 20 października i do wyboru więcej opcji. Pamiętajcie że warto głosować  to nic nie kosztuje , kilka minut które da ci poczucie spełnionego obowiązku i pewność że przyszłość Polski zależy też od ciebie .

 

 

(grafiki po kliknięciu powiększą się do bardziej czytelnego rozmiaru, jeżeli będą dalej nie czytelne proszę zapisać je na komputerze gdzie pobiorą się w pełnym rozmiarze)

MGMW_Wybory2015_infograf_korespondencyjne_8

 

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
Poza miejscem stałego zamieszkania możemy zagłosować na trzy sposoby:

1. Możemy dopisać się do spisu wyborców.
Jeżeli wiemy, gdzie będziemy przebywać 25 października, możemy złożyć w tamtejszym urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym lokalu wyborczym.W ten sposób możemy też dopisać się do spisu wyborców w gminie stałego zamieszkania, ale w innym lokalu wyborczym niż ten, który jest nam przypisany.Wniosek taki należy przygotować na piśmie, podpisać, a następnie złożyć w urzędzie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, poczty czy kuriera.Mamy na to czas do 20 października włącznie.

2. Możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Jeśli nie wiemy, gdzie będziemy przebywać 25 października, możemy głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala nam zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.Wniosek o wydanie zaświadczenia składamy do 23 października włącznie w urzędzie gminy lub miasta, w którym jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców.Możemy też złożyć wniosek wcześniej – telefonicznie, lub pisemnie (także przez e-mail).Zaświadczenie musimy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę, która udaje się do urzędu z naszym wnioskiem o wydanie zaświadczenia, na którym odnotowujemy upoważnienie dla tej osoby do odbioru zaświadczenia.Wniosek musi zawierać nasze imię, nazwisko oraz PESEL upoważniającego i upoważnianego.

3. Możemy zagłosować w specjalnym obwodzie głosowania.
W szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach oraz domach studenckich utworzone zostaną specjalne obwody głosowania.Osobie, która trafi tam w dniu głosowania, potrzebne będzie zaświadczenie o prawie do głosowania.W domach studenckich obwody tworzone są przez rektora na wniosek od minimum 50 studentów.

Termin tworzenia obwodów w placówkach zamkniętych i domach studenckich upływa 20 września włącznie.

Głosowanie korespondencyjne:

Wszyscy możemy zagłosować korespondencyjnie.Jeśli mieszkamy w Polsce zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy w urzędzie gminy osobiście, telefonicznie, pisemnie (także e-mailem), najpóźniej 10 października.
W zgłoszeniu do urzędu gminy podajemy:
imię i nazwisko,
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– adres, na który chcemy otrzymać pakiet wyborczy (lub deklarację odbioru osobistego),
– oświadczenie o tym, że jesteśmy wpisani do rejestru wyborców w danej gminie,
– prośbę o nakładkę w alfabecie Braille’a, jeśli jej potrzebujemy.
Jeśli mieszkamy za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy w konsulacie osobiście, telefonicznie, pisemnie (także e-mailem), najpóźniej 7 października.

W zgłoszeniu do konsulatu podajemy:
– imię i nazwisko,
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– numer PESEL,
– adres zamieszkania lub pobytu za granicą,
– adres stałego zameldowania w kraju, jeśli za granicą jesteśmy tylko czasowo,
– numer paszportu oraz datę i miejsce jego wydania,
– prośbę o nakładkę w alfabecie Braille’a, jeśli jej potrzebujemy,
– adres, pod który konsul ma wysłać przesyłkę wyborczą.

Pakiet wyborczy otrzymamy najpóźniej 7 dni przed głosowaniem, wyłącznie do rąk własnych.

Znajdą się w nim:
– 2 karty do głosowania: biała broszura w głosowaniu do Sejmu i żółta pojedyncza kartka w głosowaniu do Senatu,
– instrukcja głosowania korespondencyjnego,
– oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
– koperta na karty do głosowania,
– koperta zwrotna,
– nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli poprosiliśmy o nią w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Po oddaniu głosu.

Po wypełnieniu kart do głosowania wkładamy je do koperty oznaczonej jako KOPERTA NA KARTY DO GŁOSOWANIA. Po włożeniu kart, kopertę zaklejamy.
Następnie podpisujemy oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.Do koperty zwrotnej wkładamy zaklejoną kopertę z kartami do głosowania oraz podpisane oświadczenie, a następnie zaklejamy.Na kopercie zwrotnej będzie już wydrukowany adres komisji wyborczej, do której przesyłka trafi. Nie musimy też kupować znaczka.Kopertę nadajemy osobiście w placówce Poczty Polskiej albo, jeśli mieszkamy za granicą, w placówce innego operatora pocztowego.Osoba z niepełnosprawnością może umówić się na odbiór przesyłki w czasie i miejscu przez nią wskazanym, np. w domu.
Jeżeli nie zdążymy wysłać przesyłki, możemy ją zanieść osobiście do urzędu gminy lub miasta do 23 października włącznie, w godzinach pracy urzędu. Możemy też zanieść przesyłkę bezpośrednio do komisji obwodowej, której adres podany jest na kopercie zwrotnej w niedzielę 25 października w godzinach 7:00-21:00.

Źródło :
www.glosuj.org.pl

Comments

Comments

Dodaj komentarz