Pawł Kukiz– spot wyborczy

 

Oficjalny klip kampanijny Kampanii Pawła Kukiza na Prezydenta Rzeczypospolitej.Film zawiera fragment przemówienia Marszałka Józefa Piłsudskiego z 5 września 1924 roku: „Zdaniem moim, zasadniczym postulatem w stosunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę i minister rządzący krajem, (…) dla wspólnej pracy z innymi – warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyż wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jakżeby inaczej życie wyglądało.”
Więcej informacji o kandydacie znajdziecie pod linkiem
http://gazetareduta.pl/kukiz-pawel/
i na oficjalnej stronie kandydata
http://kukiz.org/

Comments

Comments

Dodaj komentarz