Poglądy kandydatów na prezydenta

Zadajmy sobie pytanie jak dobrze znamy poglądy swojego faworyta w wyścigu prezydenckim? Dobrze, słabo, a może wcale? A być może jesteśmy w sytuacji gdy na temat kandydatów nie wiemy prawie nic więcej oprócz informacji krzyczących z plakatów. Nie jest łatwo dotrzeć do kompleksowego zestawienia przekonań wszystkich uczestników wyściugu do pierwszego fotala w państwie. Mając to na uwadze przygotowaliśmy na podstawie strony: www.latarnikwyborczy.pl to krótkie zestawienie.

wybory-su-obr-300x198

1. Jednomandatowe okręgi wyborcze do sejmu.

ZA: Grzegorz Braun, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Kukiz, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

PRZECIW: Andrzej Duda, Adam Jarubas, Marian Kowalski , Magdalena Ogórek, Janusz Palikot

2. Senat należy zlikwidować.

ZA: Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski , Jacek Wilk

3. Należy ograniczyć do dwóch liczbę kadencji, przez które urząd mogą sprawować prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie.

ZA: Andrzej Duda, Bronisław Komorowski, Marian Kowalski , Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

NIE MAM ZDANIA: Janusz Korwin-Mikke, Paweł Kukiz

PRZECIW: Grzegorz Braun, Adam Jarubas

4. Polska powinna postulować na arenie międzynarodowej przekazanie ofensywnego sprzętu wojskowego Ukrainie.

ZA: Paweł Tanajno

NIE MAM ZDANIA: Bronisław Komorowski

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski , Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Jacek Wilk

5. Polska powinna wspierać pogłębienie integracji europejskiej w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i obronnej.

ZA: Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski , Jacek Wilk

6. Polska powinna w większym stopniu angażować się finansowo we wspieranie rozwoju państw najuboższych.

ZA: Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski

NIE MAM ZDANIA: Magdalena Ogórek

PRZECIW: Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski , Paweł Kukiz, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

7. W Polsce należy przywrócić zasadniczą służbę wojskową.

ZA: Grzegorz Braun

NIE MAM ZDANIA: Marian Kowalski

PRZECIW: Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

8. Polska powinna dążyć do zapewnienia stałej obecności znaczących sił NATO na terenie naszego kraju.

ZA: Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Magdalena Ogórek, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

NIE MAM ZDANIA: Marian Kowalski , Paweł Kukiz, Janusz Palikot

PRZECIW: Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke

9. Stosowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro powinno być prawnie zakazane.

ZA: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Marian Kowalski

NIE MAM ZDANIA: Paweł Kukiz

PRZECIW: Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

10. W Polsce powinna zostać wprowadzona możliwość zawarcia związku partnerskiego przez pary jedno- i dwupłciowe.

ZA: Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno

NIE MAM ZDANIA: Bronisław Komorowski

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski, Jacek Wilk

11. Fundusz Kościelny powinien zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem podatkowym na rzecz związków wyznaniowych.

ZA: Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Paweł Kukiz, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

NIE MAM ZDANIA: Magdalena Ogórek

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski

12. Rodzice sześciolatków powinni mieć wybór, czy posłać swoje dzieci do szkoły, czy do przedszkola.

ZA: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski , Paweł Kukiz

PRZECIW: Janusz Palikot

13. Każda rodzina powinna otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe od państwa przez minimum rok od narodzin dziecka.

ZA: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Marian Kowalski , Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Paweł Tanajno

NIE MAM ZDANIA: Bronisław Komorowski

PRZECIW: Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Palikot, Jacek Wilk

14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać znacznie podniesiona, aby dostarczyć więcej środków do systemu opieki zdrowotnej.

ZA: Adam Jarubas

NIE MAM ZDANIA: Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski , Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

15. Należy powrócić do wieku emerytalnego sprzed reformy emerytalnej z 2011 roku (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet).

ZA: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Paweł Tanajno

NIE MAM ZDANIA: Marian Kowalski

PRZECIW: Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz Palikot, Jacek Wilk

16. Należy zlikwidować KRUS, by objąć rolników powszechnym systemem emerytalnym.

ZA: Janusz Palikot, Paweł Tanajno

NIE MAM ZDANIA: Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz Korwin-Mikke

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Marian Kowalski , Jacek Wilk

17. Dotacje oraz inne formy pomocy publicznej na rzecz górnictwa węgla kamiennego powinny być stopniowo wstrzymywane.

ZA: Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Kukiz, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Bronisław Komorowski, Marian Kowalski , Magdalena Ogórek

18. Polska powinna przyjąć euro.

ZA: Bronisław Komorowski, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot

NIE MAM ZDANIA: Paweł Tanajno

NIE ZGADZAM SIĘ: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski, Paweł Kukiz, Jacek Wilk

19. Najbogatsi obywatele powinni płacić wyższe podatki niż obecnie.

NIE MAM ZDANIA: Magdalena Ogórek

PRZECIW: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski , Paweł Kukiz, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

20. Polska powinna dotować ze środków publicznych rozwój odnawialnych źródeł energii.

ZA: Andrzej Duda, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk

NIE MAM ZDANIA: Paweł Kukiz

PRZECIW: Grzegorz Braun, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski

Comments

Comments

Dodaj komentarz