Agent FBIą wypuścić do: syntetyczna biologia może „zredukować populacje.”