Zmniejszenie się populacji pszczół jest również efektem działania insektycydów